Το πρόβλημα
Το οικολογικό πρόβλημα που γίνεται ολοένα και πιο αισθητό στις μέρες μας οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες:
1)Την συμπεριφορά του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον και στη φύση και
2)την ενεργειακή κρίση.

Η ενεργειακή κρίση συνδέεται άμεσα με την κατασκευή “συμβατικών” κτιρίων που δεν λαμβάνει υπόψιν την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της εκπομπής βλαβερών ρύπων στην ατμόσφαιρα και όχι άδικα. Ο κύκλος εργασιών του κτιριακού τομέα της παγκόσμιας οικονομίας ανέρχεται σε 3.000 δισεκατομμύρια δολάρια και αντιπροσωπεύει το 10% της παγκόσμιας οικονομίας. Επίσης, στα κτίρια αντιστοιχεί το:
• 1/6 των παγκόσμιων πόρων
• 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας
• 16% του νερού
• 70% των εκπομπών CO2

Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για τη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια και των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα που με τη σειρά τους ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όπως το ήθος και συμπεριφορά του ατόμου προς το συνάνθρωπό του ξεκινάει και καλλιεργείται απ΄ την οικογένεια, έτσι και συμπεριφορά του προς το περιβάλλον και τη φύση έχει αφετηρία το σπίτι που διαλέγει για να ζήσει. Όσο ο άνθρωπος επιμένει να χτίζει με το “συμβατικό” (δηλαδή ανεύθυνο) τρόπο, χωρίς βιοκλιματικό σχεδιασμό, χωρίς επαρκή θερμομόνωση, χωρίς εναλλακτικές πηγές ψύξης-θέρμανσης, απλά στρουθοκαμηλίζει, τόσο θα διαιωνίζεται το πρόβλημα της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος το οποίο απειλεί να εκτοπίσει τον ίδιο τον άνθρωπο και πολύ περισσότερο τις γενιές που ακολουθούν. Πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, δείχνουν ότι η μέση θερμοκρασία της Γης θα αυξάνεται κατά μέσο όρο περίπου 0,3οC ανά δεκαετία για τα επόμενα 100 χρόνια, λόγω φαινομένου του θερμοκηπίου, αύξηση φαινομενικά μικρή που μπορεί όμως να οδηγήσει σε σημαντικές κλιματικές αλλαγές με απρόβλεπτες συνέπειες. Ένα σημαντικό θέμα είναι και η επίδραση που θα έχει η αύξηση της θερμοκρασίας στο επίπεδο της θάλασσας. Αναμένεται άνοδος της επιφάνειας που θα οφείλεται στη θερμική διαστολή των ωκεανών και στοπ λιώσιμο των πάγων. Παράλληλα, η κατανομή των βροχοπτώσεων θα μεταβληθεί , θα αυξηθούν οι πλημμύρες , οι καταιγίδες και γενικά οι ακραίες καιρικές συνθήκες θα είναι συχνότερες και εντονότερες.Αρχική | Ποιοι είμαστε | Πρόβλημα | Λύσεις | Links | Επικοινωνία        | Created By Creative Studio | Copyright © 2008